2017-2019.02 Modell 3

2019.03- 2023 Modell 3 & 2020- 2023 Modell Y