2017-2019, 02 Modell 3

2019, 03-2023 Modell 3 & 2020-2023 Modell Y